Mitä on asiakaskokemus ja miksi se on tärkeämpää kuin itse tuote?

Kirjoittanut: Robin

11 toukokuun, 2022

Asiakaskokemus on monelle yritykselle itsestäänselvyys, mutta samaan aikaan olen itse ollut vuorovaikutuksessa yritysten kanssa, jossa asiakaspalvelu ja asiakaskokemus on täysin hyväksymätöntä.

Mielenkiintoni heräsi kun luin Siteimprove sivuston tarjoaman e-kirjan asiakaskokemuksesta. Oikea markkinointisuunnitelma ja yhtenäinen brändin suunta on monelle yritykselle vaikeaa. Vaikka tämä on erityisen tärkeä yrityksen kasvun kannalta, noin 44% yrityksistä, jotka vastasivat Siteimproven ja IDG:n tutkimukseen, sanoivat että tämä tuottaa heille vaikeuksia.

Tämä on selvä ongelma yrityksissä, mikä tuottaa ongelmia, mutta mikä on myös helposti ratkaistavissa. Markkinointi kehittyy alana joka päivä. Markkinointi on yksi iso testauskenttä, missä testataan päivittäin innovatiivisia ideoita. Tämä on yksi niistä innovatiivisista ideoista, mikä toimii ja mitä pitäisi pyrkiä hyödyntämään omassa yrityksessä.

Onneksi tähän löydät apua ammattilaiselta. Me NiinemetsMedialla tarjoamme yrityksellesi oikeaa suuntaa ja apua. Pystymme hallinnoimaan ja luomaan koko yrityksesi brändikuvan ja markkinointisuunnitelman. Vaikka mainostoimistot kuten me itse, tekevät nämä suunnitelmat parhaiten ja mahdollisimman tehokkaasti, pystyy myös itse vaikuttamaan omaan asiakaskokemukseen ja brändikuvaan.

5 vinkkiä miten voit parantaa oman yrityksesi asiakaskokemusta

1. Aseta selkeät aikarajat

Aikarajat ovat hyvä tapa luoda luottamusta ja läpinäkyvyyttä. Esim. kerrot verkkosivuilla selvästi kuinka pitkät ovat odotusajat. Tämä tuo todennäköisesti turvaa asiakkaalle, vaikka vastausajat olisivatkin pidempiä, tuo tieto asiakkaalle turvan että asia on käsiteltävänä.

2. Älä liiottele vaan ole totuudenmukainen

Kun asiakkaalle luodaan turhan optimistinen odotus, mikä ei täyty, luo se asiakkaassa epäuskottavuutta. Yritykselle on huomattavasti edistyksellisempää olla totuudenmukainen ja luoda mieluummin neutraali brändikuva. Älä siis luo turhia odotuksia, mitä et pysty täyttämään, vaan mielummin luo ne odotukset, jotka yrityksesi pystyy täyttämään.

3. Näytä asiakkaiden mielipiteet.

Positiivinen palaute suoraan asiakkaalta on aina hyväksi. Pitää kuitenkin muistaa ettei näytä vain positiivisia kommentteja, sillä siitä saattaa tulla epärealistinen kuva yrityksestä. Asiakkaiden suora palaute on paras palaute. Palautteen voi näyttää suoraan tuotteen alla esim. ”five star rating” tyylillä.

4. Visualisoi tuotteesi ja palvelusi

Asiakkaalle kannattaa luoda realistinen kuva siitä, mitä hän voi odottaa erilaisten kuvien ja lyhyiden video esittelyjen avulla. Nämä tavat toimivat erityisen hyvin ja tämä on asia, mihin kannattaa panostaa erityisen paljon. Realististen odotusten asettelu ehkäisee huonon palautteen jälkeenpäin.

5. Analysoi olemassa olevia tietoja


Yrityksen tietojen analysointi ja niiden tietojen hyödyntäminen uusia hankkeita suorittaessa, parantaa yrityksen liikevaihtoa ja sitä kautta yritys myös saa paremman tuoton sijoituksistaan. Yksinkertaisuudessaan yksi henkilö, joka pystyy yrityksessä tekemään analysoinnin parantaa yrityksen voittoa ja sitä mukaan tekee muusta tiimistä ja toimista joustavampaa, tarkempaa ja tehokkaampaa.

Näiden vinkkien avulla pystyy jokainen parantamaan oman yrityksen tulosta ja asiakaskokemusta. Asiakaskokemus on pitkällä tähtäimellä paljon tärkeämpää kuin vähän suurempi voitto, sillä vaikeina aikoina vain hyvä maine ja hyvä asiakaskokemus voi erottaa sinut kilpailijoista.

Kommentit

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *